Davčno pravo

63-022  Davčno pravo

magistrski študijski program 2. stopnje Pravo za management

Nosilec: izr. prof. dr. Franko Milost, izr. prof. dr. Mateja Jerman

  Vsebina

  • Vrste davkov (neposredni in posredni davki), davčna načela, davčni zavezanec in davčni plačnik, davčna osnova in davčne olajšave, davčna politika države in poslovna uspešnost podjetja.
  • Davčni postopek (obračun in plačilo davka) in davčni nadzor (davčna kontrola in davčni inšpekcijski nadzor).
  • Obdavčitev dohodkov pravnih oseb (predmet obdavčitve, priznavanje prihodkov/odhodkov, davčne olajšave), davčna politika podjetja, davčni obračun.
  • Obdavčitev dohodkov fizičnih oseb: zavezanec za dohodnino, predmet obdavčitve, davčne olajšave, stopnje dohodnine. Izračun obdavčitve dohodka iz zaposlitve (dohodek iz delovnega razmerja, dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, bonitete; dohodek iz dejavnosti).
  • Obdavčitev premoženja (davek na dediščine in darila, davek na nepremičnine).
  • Izbrane teme iz obdavčitve (igre na srečo, dohodek iz oddajanja premoženja v najem, dohodek iz kapitala).


 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo