Davki in davčno optimiranje

05-050  Davki in davčno optimiranje

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Mateja Jerman

  Vsebina

  • Splošne značilnosti davkov: pojem davkov, upravičenost do pobiranja davkov, davčna načela, davčno izrazoslovje, učinki obdavčenja
  • Podjetniške dajatve, davčni predračuni, davčni obračuni
  • Izbrane teme s področja obdavčitve posameznika (dohodek iz zaposlitve, dohodek iz dejavnosti)
  • Izračun dohodnine: akontacija dohodnine, obračun dohodnine na letni ravni, davčne olajšave, stopnje dohodnine in letna davčna osnova
  • Izbrane teme iz obdavčitve (igre na srečo, mednarodno obdavčenje, dohodek iz oddajanja premoženja v najem, dobiček iz kapitala, davčne oaze …)

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo