Demokratični eksperimentalizem

62-019  Demokratični eksperimentalizem

magistrski študijski program druge stopnje Politologija

Nosilec: izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal, izr. prof. dr. Lenart Škof

  Vsebina

Živimo v obdobju ne-alternativ. Velika večina prebivalstva tako v razvijajočem se svetu kot v najbolj razvitih državah sveta ostaja izključena od dobrobiti procesov globalizacije in evropeizacije v kontekstu evropske integracije. Temeljni namen predmeta je razmišljati o možnih institucionalnih alternativah na lokalni, regionalni, nacionalni in nadnacionalni ravni za dosego bolj vključujočega, bolj uravnoteženega in bolj trajnostnega razvoja v prihodnje.

Izhodišče razprave je, da konstitucionalizem osemnajstega stoletja, politične stranke, utemeljene v devetnajstem stoletju in množična fordistična proizvodnja zgodnjega dvajsetega stoletja ne morejo predstavljati institucionalne podlage za bolj vključujoč, bolj raznolik in bolj eksperimentalen razvoj v enaindvajsetem stoletju.

Razmislek o možnih institucionalnih alternativah bo potekal na konceptualni ravni in ob iskanju bolj inovativnih in ustvarjalnih institucionalnih rešitev, ki jih poznajo nekatere najbolj napredne in najbolj razvite regije po svetu.

Uvod v predmet, predpostavke in metodološki prijemi

  • Uvod v predmet, predpostavke in metodološki prijemi
  • Tradicionalni model razvoja, temelječ in institucionalni okvir za reprezentativno demokracijo, tržno gospodarstvo in civilno družbo
  • Kritična analiza dosežkov in pomanjkljivosti
  • Vzpon in kriza socialne demokracije v 20. stoletju; oblike konstitucije ideje demokracije
  • Vzpon neoliberalnega modela ob koncu 20 stoletja do velike krize od 2007 naprej – konec zgodovine ali nov institucionalni razmah?
  • Alternativne oblike okrepljene ustavne demokracije, temelječe na vključenosti civilne družbe v procese odločanja
  • Alternativne oblike industrijske demokracije, temelječe na različnih oblikah participacije
  • Ustavni in pravni okvir za delovanje svobodne civilne družbe
  • Kako vzpostaviti okrepljeno demokracijo na nadnacionalni ravni?
  • Etične razsežnosti demokratičnega eksperimentalizma

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo