Digitalno trženje

64-020  Digitalno trženje

magistrski študijski program 2. stopnje Inoviranje in podjetništvo

Nosilec: doc. dr. Danjel Bratina

  Vsebina

  • Uvod v digitalno trženje, makro in mikro analiza online trga. Osnovne definicije, trženjski splet v digitalnem okolju.Razvoj trženjske strategije za digitalno okolje. Razvoj spletnega trženja in pomen trženjske komunikacije na spletu. Zunanje okolje trženjske funkcije v digitalnem svetu, dinamičnost okolja, tehnološki, ekonomski, pravni, socialni in kulturni vplivi.
  • Notranje okolje trženjske funkcije v digitalnem okolju. Obnašanje on-line porabnikov in implikacije za tržnike. Nakupni process na spletu. Konkurenčno okolje. Dobavitelji in distribucija, novi kanali tržnih poti. Poslovni model za spletno trgovino.
  • Implementacija trženjske strategije v digitalnem okolju in praktični primeri. Priprava digitalne trženjske strategije in implementacija v trženjsko strategijo podjetja. Priprava digitalne trženjske strategije. Segmentacija, pozicioniranje, diferenciacija. Sodelovanje odjemalcev in socialni mediji. Vpliv tehnologije in digitalnih medijev na posamezne elemente trženjskega spleta.
  • Orodja odnosnega trženja na digitalnih platformah.
  • Uporabniška izkušnja na spletu. Design spletne strani in spletne trgovine. Design uporabniške izkušnje, uporaba blueprinta za razvoj poteka spletne storitve. Fizični dokazi spletne storitve, spletni elementi pospeševanja prodaje na prodajnem mestu (merchandising).
  • Trženjsko-komunikacijski splet na digitalnih medijih. Značilnosti digitalnih medijev (smeri komunikacije). SEO, plačljivo in brezplačno oglaševanje (prednost in slabosti ter implementacija). Spletni odnosi z javnostmi, uporaba »affiliate« trženja, interaktivni oglasi. SMS in e-mail direktno trženje.
  • Ocenjevanje in izboljšava strategij uporabe digitalnih kanalov. Upravljanje digitalnih kanalov in metrike.
  • Potrošniški in medorganizacijski trgi v digitalnem okolju.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo