Diplomski izpit

06-331  Diplomski izpit

univerzitetni študijski program prve stopnje Management

  Vsebina

Namen predmeta

Diplomski izpit je eden od dveh mogočih načinov zaključevanja študija na univerzitetnem študijskem programu Management.

Z diplomskim izpitom študent izkaže poglobljeno znanje na strokovnem področju, kamor so vsebinsko umeščena problemska vprašanja diplomskega izpita.

Diplomski izpit sestoji iz pisnega in ustnega dela.

S pisnim delom študent izkaže uporabo teoretičnega znanja v praksi, sposobnost samostojnega analitičnega dela in sposobnost pisne predstavitve usvojenega znanja in veščin.

Z ustnim delom pa študent izkaže sposobnost ustne predstavitve in razlage usvojenega znanja in veščin.

 

Vsebina

Diplomski seminar: študent se seznani s procesom zaključevanja študija in načini zaključevanja študija, pravilniki, roki, strukturo diplomskega izpita.
Študent prejme dve strokovni besedili, ki jih prouči iz več vidikov in področij. Študent pripravi pisno nalogo in predstavi in zagovarja svoje ugotovitve in stališča pred komisijo.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo