Dizajnerski pristop k inoviranju

64-006  Dizajnerski pristop k inoviranju

magistrski študijski program 2. stopnje Inoviranje in podjetništvo

Nosilec: prof. dr. Mitja Ruzzier

  Vsebina

  • Osnove izpeljave podjetniške zamisli na trgu in posebnosti, vezane na mala in srednja podjetja in končne uporabnike
  • Pomen dizajna in dizajnerskega razmišljanja pri iskaju rešitev in snovanju novih izdelkov/storitev/entitet oziroma poslovnih modelov organizacij ki ustvarjano novo vrednost
  • Metode in pristopi kreativnega razmišljanja za iskanje rešitev uporabniških problemov
  • Osnove etnografskih metod opazovanja in raziskovanja
  • Vloga in pomen interdisciplinarnega pristopa ter timskega dela pri reševanju problemov ter snovanju in izpeljavi podjetniške zamisli
  • Osnove in pomen (hitrega) prototipiranja
  • Poslovno modeliranje, načrtovanje poslovnih modelov za mala in srednja podjetja, podjetniške rešitve
  • Implementacija novih izdelkov in storitev na trg
  • Uporaba IKT orodij v procesih inoviranja in kot podpora za vključevanje uporabnikov v inovacijski proces
  • Uporabniško usmerjeno inoviranje

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo