Družbeni vidiki v varstvu narave

61-033  Družbeni vidiki v varstvu narave

magistrski študijski program druge stopnje Management trajnostnega razvoja

Nosilec: izr. prof. dr. Bojan Lazar

  Vsebina

  • Uvod in izziv
  • Človeški vidiki zavarovanih območij

  • Konflikt med ljudmi in naravo na ravni vrst

  • Ugotavljanje družbenih procesov

  • Uporaba človeških raziskovalnih vidikov

  • Zakonske zahteve za človekove dimenzije

  • Porajajoča vprašanja in študijski primeri

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo