Družinsko podjetništvo

64-019  Družinsko podjetništvo

magistrski študijski program druge stopnje Inoviranje in podjetništvo

Nosilec: izr. prof. dr. Tina Bratkovič Kregar, izr. prof. dr. Jasna Auer Antončič

  Vsebina

Opredelitev družinskega podjetništva

 • Definicija družinskega podjetja
 • Vloga družinskega podjetništva v svetu in v Sloveniji

Značilnosti družinskih podjetij

 • Dinamika v družinskih podjetjih
 • Prednosti in slabosti družinskih podjetij

Prepletanje družinskega in poslovnega sistema v družinskih podjetjih.

 • Razmerja v družinskem podjetju
 • Konflikti in izzivi v družinskem podjetju

Strategije družinskih podjetij

 • Rast in razvoj družinskih podjetij
 • Financiranje družinskih podjetij

Nasledstvo v družinskih podjetjih

 • Proces načrtovanja nasledstva v družinskem podjetju
 • Faze v načrtovanju nasledstva v družinskem podjetju
 • Izzivi in tveganja prenosa lastništva na novo generacijo v družinskem podjetju

Analiza delovanja domačih in tujih družinskih podjetij

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo