Država in državljanstvo

62-011  Država in državljanstvo

magistrski študijski program druge stopnje Politologija

Nosilec: doc. dr. Primož Šterbenc

  Vsebina

Ali ima danes država sploh še kakšno pomembno funkcijo in smisel, ali pa smo soočeni s koncem države? Kako se lotiti obravnave države v času globalizacije in globalnih korporacij? Kaj v tem času pomeni državljanstvo kot status in kot aktiven odnos posameznika in posameznice do sveta okoli nas? Kaj pomenijo pravice danes, kako analizirati pojave kršenja pravic, neenakosti, diskriminacije in kako varovati pred kršitvami pravic? Da bi lahko odgovorili na ta vprašanja, potrebujemo znanje s področja teorije države in konceptov ter praks državljanstva. Ta predmet bo skozi zgodovinsko in topično perspektivo ter skozi problemsko analizo tradicionalnih in modernih institucij državljanstva in njegovih zagat (demokracija, participacija, identitetne politike) odprl možnost za kritično razpravo o današnjih lokalnih in globalnih politikah izključevanja in vključevanja: tega, kdo je vključen in izključen, kdo participira in kdo ne, ter kako tematizirati vlogo države v današnjem času.

Teme:

 • Uvod: Historični in problemski pristop k državi in državljanstvu
 • Pomen »državljanstva« kot koncepta in »institucije« v zahodni politični tradiciji: antika, srednji vek in moderna
 • Konflikt med dvema tradicijama državljanstva: republikansko in liberalno in teza o zatonu (klasičnega) »državljanstva«
 • Nastajanje (nacionalne) države: Machiavelli
 • Dve tradiciji: Lo stato in Commonwealth
 • Država, ekonomija, civilna družba in pravo/pravice (od škotskega razsvetljenstva do Hegla)
 • Ukinitev države pri Marxu
 • Država, demokracija in totalna vladavina
 • Sodobne teorije in spopadi okoli državljanstva: Marshall, nasledniki in kritiki
 • Država, pravice in družbena gibanja – spol in intima
 • Demokracija in politike modernega antipolitičnega državljanstva: problemi socialnega državljanstva, participacije in identitetnih politik
 • Zagate sodobnega državljanstva: (post)kolonializem, migracije, kulturne pravice
 • Glokalizacija, post-nacionalni, transnacionalni in kozmopolitski koncepti »države« in ukinitve države

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo