E-izobraževanje

05-024  E-izobraževanje

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Viktorija Florjančič

  Vsebina

  • Uvod v e-izobraževanje
  • Možnosti uporabe IKT v izobraževanju
  • Udeleženci e-izobraževanja in njihove vloge
  • Tehnologija in značilnosti izobraževalnega procesa v spletnem učnem okolju
  • Gradiva in orodja za izdelavo spletnih gradiv
  • Management in ekonomika e-izobraževanja
  • Družbeni, etični in pravni vidiki e-izobraževanja
  • Razvojni trendi e-izobraževanja

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo