E-marketing

06-322  E-marketing

univerzitetni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: doc. dr. Danjel Bratina

  Vsebina

Namen predmeta

  • Študentje bodo spoznali možnosti vključevanja vsebin digitalnega marketinga v tržne strategije organizacij.

Vsebina

  • E - marketinško načrtovanje.
  • E - marketinške raziskave.
  • E - segmentiranje ter strategije ciljanja, diferenciranja in pozicioniranja.
  • E - marketinški splet.
  • Upravljanje odnosov z e-odjemalci: izgradnja odnosov; deležniki; e-CRM.
  • E-marketing management.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo