Eko inovacije v podjetništvu

64-023  Eko inovacije v podjetništvu

magistrski študijski program 2. stopnje Inoviranje in podjetništvo

Nosilec: doc. dr. Jana Hojnik

  Vsebina

Opredelitev trajnostnega podjetništva.

  • Definicija trajnostnega podjetja.
  • Vloga trajnostnega podjetništva v svetu in v Sloveniji.

Značilnosti trajnostnih podjetij.
Družbena odgovornost podjetij.
Eko inovacije vs trajnostne inovacije.
Krožna ekonomija.
Analiza trajnostnih podjetij. 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo