Ekonomika podjetja

05-020  Ekonomika podjetja

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Štefan Bojnec, izr. prof. dr. Žiga Čepar

  Vsebina

  • Uporaba ponudbe in povpraševanja
  • Teorija proizvodnje in organiziranje poslovanja
  • Teorija in analiza stroškov
  • Proizvodnja, teorija stroškov in odločitve podjetja
  • Tržne strukture in obnašanje podjetja
  • Oblikovanje prodajnih cen na stroškovnem, tržnem in drugih izhodiščih
  • Kazalniki poslovanja
  • Kritična točka gospodarnosti, kritična količina, stopnja varnostne razlike
  • Podjetje in naložbe
  • Poslovne strategije podjetja

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo