Etika in kultura v poslovnem svetu

06-015  Etika in kultura v poslovnem svetu

univerzitetni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Tonči Ante Kuzmanić

  Vsebina

 • Uvodni del: razgrnitev področja, nameni predmeta in napoved tematike: kontekstualizacije v času in prostoru, napoved nosilnih kategorij in konceptov
 • Kompleks kulture in njene zakonitosti na ravni ideje: vnos paradigme iz etnologije, sociologije in antropologije na področje ekonomije in teorije organizacije; posledice v drsenju pomenov do katerih pride pri teh tranzicijah na ravni razumevanja glede na odnos sistem & okolje. Napoved obravnave osnovnih kategorij culture (celota, razlika, jezik, govorjenje-logisthai, norma, zakon, religija…).
 • Ožje normativni del: opredelitev osnovnih pojmov kultura, različne kulture, problem razlike, zadeve Zahoda in ne-zahoda, globalna cultura, mešanje kultur…
 • Širši teoretično-analitični del: oblikovanje, spreminjanje, ohranjanje, funkcije… culture z ozirom na management. Posebni poudarki: vplivi kulture na uspešnost podjetja, raziskovanje in merjenja kulture
 • Kaj je to etika, kaj pa poslovnost, kaj je to poslovna etika? Kdaj se pojavi in zakaj, zakaj se ni pojavila v prejšnjih časih? Katere so osnovne kategorije poslovne etike?
 • Kako razumeti v poslovnem svetu odnos med dobrim in koristnim? Kaj je to dobro, kaj slabo, kaj pa zlo? Kaj je to radikalno zlo? Kaj je to koristno, kdaj se pojavi Dobro, kdaj pa koristno? Kaj se zgodi, ko dobro sovpade s koristnim, ko postaneta eno?
 • Katere so osrednje kategorije okoli katerih se suče  problematika poslovne etike? Kakšno funkcijo v razvojni perspektivi imajo naslednje ekonomsko-poslovne kategorije v luči poslovne etike: delo, poslovnost, denar, beračenje, lenoba?
 • Ali je etika isto kot morala. Kaj je managerju etično “dovoljeno”, kaj pa “moralno sporno”: ali je etična dilema isto kot moralna dilema? Do kod sega logika “moralnih kodeksov”, kje je zagata “etičnega razsojanja”? Kaj pomeni etično razsojati, kakšna je razlika med razsojanjem, sojenjem in predsodkom? V kakšnem odnosu je etika, ko gre za predsodke na poslovnem področju?
 • V kakšni povezavi je poslovna etika z globalno družbo, ali in v kakšnih odnosih je z državnimi, pravnimi in političnimi podsistemi? Kakšna je razlika med tistim, kar je prav in pa onim, kar je pravično? Kje je »inštanca« pravičnega, kdo se pa poteguje za tisto, kar je prav? Kaj se zgodi, ko to dvoje sovpade?
 • Kakšne “vrste” etike oz. etičnih drž so najbolj značilne za dano poslovno okolje? Kakšne lastnosti so tradicionalne katoliške drže do poslovnosti, kakšne pa reformiranega krščanstva (protestantizem)? Kaj je značilno za komunistično in socialistično etično držo glede poslovnosti, kaj pa za post-socialistično in post-kapitalistično?
 • Kaj se z etiko dogaja v okoliščinah post-socializma (t.i. tranzicijska etika), kaj pa v okoliščinah globalizacije?

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo