Etika in politika: vladanje in vodenje

62-002  Etika in politika: vladanje in vodenje

magistrski študijski program druge stopnje Politologija

Nosilec: izr. prof. dr. Tonči Ante Kuzmanić

  Vsebina

O etiki in morali, etičnem in moralnem se danes tako na gosto govori, da že od samega hrupa ni moč ne slišati in ne razumeti ničesar. Pri učnih vsebinah »Etike« gre predvsem za dvoje. Najprej in prvič, gre za jasno izhodiščno razlikovanje med etiko in moralo. Etika in morala namreč niti slučajno nista eno in isto: etika je sestavni del »tradicije« in zadržanj, način reševanja človeških in siceršnjih problemov, ki je grškega, drugo – in torej morala – pa rimskega izvora. Razlika med obema v nekem pomembnem smislu »ustreza« razliki med demokracijo in republiko, ki ravno tako nikakor nista eno in isto.
Drugič, pri razpiranju etike in etičnih drž kot dejavnih človeških zadržanj in torej vrst delovanja in razsojanja, gre predvsem za mišljenjsko in praktično »treniranje« postavljanja vprašanj, ki prihaja iz smeri tega, kar je moč opredeliti kot »čemu-spraševanja«. Ožje in etično rečeno, gre za načine  spraševanj »v perspektivi« in »pod pogoji« ter »znotraj horizontov« smisla/smotra (telos). Etika namreč ni ne odgovorljiva in še manj je dojemljiva kolikor se po njej sprašujemo na način »kaj-je-to« ali pa »kako-je-to«. V obeh teh primerih vnaprej pademo dobesedno »izven etike« in nam pri tem ostanejo nedosegljiva razumevanja elementarnih etičnih drž in reči. 
Predmetne vsebine bodo poleg nakazane historične in konceptualne dimenzije še posebej obravnavale številne pretekle, a tudi sedanje položaje in primere konkretnega etičnega postavljanja, razumevanja, razsojanja in delovanja (problematika splava, evtanazija, sile, nasilja, vojn, vstaj, revolucij, izkoriščanja, zlorabljanja…), ki postajajo čedalje bolj aktualna tudi v našem lastnem času.

Teme:

 • Prvo pojavljanje etike in politike; Sokrat in Platon – Akademija: svet, filozofija in etika
 • Etika in politika : Aristotel in kritika Platona
 • Aristotel: Nikomahova etika
 • Etika in zadeve vrline (arete)
 • Prvo pojavljanje morale: stoicizem, zapustitev sveta, kozmopolis, vrnitev k Sokratu - onstran vrlin in Aristotela. Pot proti vladanju in vodenju
 • Anti-politična morala kozmopolita: moralno družbeno bitje in vrednote (Cicero, Seneka in Plutarh) vodenja
 • Morala in vrednote krščanstva: neo-stoicizem in neo-platonizem, posebej Avguštin (tudi Akvinski) – problem Jezusa kot Vodje
 • Protestantska moralna revolucija vrednot: nazaj k fundamentom: neo-stoicizem in post-platonizem, onstran krščanstva (Luther)
 • Machiavelli: morala, anti-etika in anti-politika – problem sile in politične tehnologije (Virtu & Fortuna). Instalacija Voditelja (il Principe)
 • Spinoza: aksiomatizacija in geometrizacija morale – znanstvene vrednote in Eno
 • Od Kanta do Hegla: neo-stoicizem in poskus znanstvenega reševanja pravičnosti (Sittlichkeit)
 • Nietzsche in Marx: prevrednotenje vseh vrednot - nova morala in nove vrednote. Kultura anti-politike in voditeljstva
 • MacIntyre in moralni relativizem naše dobe: onstran vrednot (virtu) – post-stoicizem in vrnitev Akvinskega v igro

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo