Finančne institucije: delovanje, regulacija, tveganja

65-005  Finančne institucije: delovanje, regulacija, tveganja

magistrski študijski program druge stopnje Ekonomija in finance

Nosilec: doc. dr. Suzana Laporšek

  Vsebina

  • Finančni sistem in finančni posredniki (banke, nebančne kreditne organizacije, finančne storitve, zakup, zavarovalne družbe, investicijski in pokojninski skladi): razvoj, značilnosti, funkcuje in njihova vloga v gospodarstvu, trendi in obeti.
  • Bančni sistem: razvoj bančnega sektorja, izvor in narava bank, njihove funkcije in vloga v ekonomskem razvoju, struktura sodobnega bančnega sistema, vrste bank, centralna banka in osnove monetarne politike, poslovne banke in njihove dejavnosti, mednarodne finančne in kreditne institucije.
  • Centralna banka: vloga in funkcije centralne banke , vloga centralne banke v monetarni politiki države, regulacija in nadzor nad poslovnimi bankami.
  • Poslovne banke in nebančne kreditne institucije: njihova vloga in funkcije, načela in značilnosti njihovega poslovanja in organizacijske strukture, aktivne in pasivne operacije, mednarodni standardi in prakse na področju bančništva.
  • Sistem upravljanja s tveganji v poslovnih bankah: vrste tveganj, metode identifikacije in ocene.
  • Plačilni sistem: medbančna plačila in korespondenčni odnosi; brezgotovinsko poslovanje; mednarodna plačila; vloga kreditnih institucij v boju proti pranju denarja.
  • Nebančne finančne institucije: njihova vloga in glavne funkcije, značilnosti poslovanja, primerjava med bankami in nebančnimi finančnimi institucijami, trendi v razvoju nebančnih institucij.
  • Značilnosti delovanja in regulacije dejavnosti zavarovalnih in finančnih družb: funkcije, trendi in obeti; značilnosti delovanja in regulacije; tveganja in obvladovanje tveganj v zavarovalnih in finančnih družbah.
  • Posebnosti ruskega finančnega trga in institucij (značilnosti in razvoj bančnega in finančnega sistema ter nebančnih finančnih institucij v Rusiji; Centralna banka Rusije; integracija ruskih bank v mednarodnem prostoru; plačilni sistem v Rusiji).

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo