Finančni trgi, institucije in instrumenti

06-323  Finančni trgi, institucije in instrumenti

univerzitetni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: doc. dr. Suzana Laporšek

  Vsebina

Namen predmeta

  • Namen predmeta je študente usposobiti za razumevanje finančnih trgov, institucij in instrumentov ter jih tako pripraviti za sprejemanje pravih odločitev na tem področju tako v zasebnem kot delovnem okolju.

Vsebina

  • Finančni sistem: struktura, pomen in funkcije.
  • Pomen, funkcije in vrste nacionalnih in mednarodnih finančnih trgov .
  • Finančne institucije in posebnosti njihovega delovanja.
  • Finančni instrumenti.
  • Finančne inovacije.
  • Posebnosti slovenskega finančnega trga in institucij.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo