Finančni vidiki inovacijskih in podjetniških projektov

64-003  Finančni vidiki inovacijskih in podjetniških projektov

magistrski študijski program druge stopnje Inoviranje in podjetništvo

Nosilec: izr. prof. dr. Igor Stubelj, izr. prof. dr. Mateja Jerman

  Vsebina

  • Finančno okolje
  • Okvir za vrednotenje inovacijskih in podjetniških projektov ter obvladovanje tveganj
  • Viri ter stroški virov financiranja inovacijskih in podjetniških projektov
  • Tvegani kapital in druge aktualne možnosti financiranja inovacijskih in podjetniških projektov
  • Finančna analiza in vrednotenje inovacijskih in podjetniških projektov
  • Obvladovanje obratnega kapitala
  • Obdavčitev podjetja
  • Računovodsko poročanje

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo