Finančno in upravljalsko računovodstvo

65-018  Finančno in upravljalsko računovodstvo

magistrski študijski program 2. stopnje Ekonomija in finance

Nosilec: izr. prof. dr. Franko Milost, izr. prof. dr. Mateja Jerman

  Vsebina

  • Definicije in koncepti stroškov
  • Analiza obsega poslovanja, stroški in poslovni izid
  • Razporejanje stroškov po aktivnostih in poslovodenje na temelju analize aktivnosti
  • Celostni predračun podjetja in računovodstvo odgovornosti
  • Gibljivo predračunavanje, analiza odmikov in nadzor
  • Vrednotenje zalog
  • Odločujoče računovodske kategorije pri poslovnem odločanju
  • Razumevanje letnih poročil
  • Analiza računovodskih izkazov
  • Študije primera – finančno in poslovodno računovodstvo

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo