Finančno poslovanje

60-137  Finančno poslovanje

magistrski študijski program 2. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Igor Stubelj

  Vsebina

 • Uvod in pregled vsebin predmeta
 • Zakonske in strokovne podlage poročanj
 • Gospodarske kategorije, ki jih računovodstvo spremlja in proučuje
 • Pojem računovodskih izkazov in njihova medsebojna povezanost
 • Redni in posebni računovodski izkazi
 • Poročanje za notranje uporabnike, ureditev transfernih cen in konsolidiranih poročil za notranje uporabnike v skupini podjetij
 • Vloga in odgovornosti revizorja in managementa pri poročilih za zunanje uporabnike, ugotavljanje kapitalske ustreznosti, plačilne nesposobnosti in insolventnosti na podlagi poročil
 • Financiranje podjetja – oblike, struktura in strošek financiranja
 • Finančna analiza investicijskih projektov
 • Načrtovanje poslovanja podjetja
 • Upravljanje obratnega kapitala
 • Davčni vidiki poslovanja

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo