Gospodarski posli

05-025  Gospodarski posli

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Danila Djokić

  Vsebina

  • Gospodarsko pravo
  • Temeljne značilnosti gospodarskih poslov (pogodb) in njihova ureditev
  • Posebnosti mednarodnih gospodarskih poslov
  • Načini utrditve Način preverjanja in ocenjevanja znanja in zavarovanje plačil pri gospodarskih pogodbah
  • Cesija, pobotanje in asignacija pri gospodarskih poslih
  • Posamezni gospodarski posli
  • Reševanje gospodarskih sporov z arbitražo ali mediacijo

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo