Informacijska arhitektura interaktivnih vsebin

05-335  Informacijska arhitektura interaktivnih vsebin

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Viktorija Florjančič

  Vsebina

Namen predmeta

  • Študentom predstaviti pomen informacijske arhitekture za boljšo uporabniško izkušnjo interaktivnih vsebin na spletu ali prenosnih napravah.


Vsebina

  • Uvod v informacijsko arhitekturo
  • Osnovna načela informacijske arhitekture
  • Uporaba osnovnih načel v praksi – analiza obstoječih rešitev in priprava prototipne interaktivne vsebine.

 


 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo