Pravo intelektualne lastnine

05-033  Pravo intelektualne lastnine

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein, doc. dr. Katarina Krapež

  Vsebina

  • Uvod: Pravno varstvo idej - teoretična izhodišča, utemeljitev, povezava z drugimi področji
  • Pravo industrijske lastnine
  • Avtorsko pravo
  • Pravice intelektualne lastnine v delovnem razmerju
  • Pridobitev in vzdrževanje pravic, njihovo varstvo in uveljavljanje

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo