Mednarodni odnosi

62-073  Mednarodni odnosi

magistrski študijski program 2. stopnje Politologija

Nosilec: doc. dr. Primož Šterbenc

  Vsebina

Zgodovina (razvoj) mednarodnih odnosov:

 • Od rudimentarnih mednarodnih odnosov do prvega mednarodnega sistema (Mezopotamija, Egipt, indijska in kitajska mednarodna skupnost, grška mednarodna skupnost kot prvi mednarodni sistem).
 • Oblikovanje močne države, evropska kolonialna ekspanzija, preboj kapitalističnega načina proizvodnje ter nastajanje univerzalne (globalne) in hierarhično strukturirane mednarodne skupnosti.
 • Westfalski kongres: določitev teritorialnih meja evropskih držav in dinamično pojmovanje ravnotežja moči.
 • Francoska revolucija in vdor ideološkega elementa v mednarodne odnose.
 • Sveta aliansa; Koncert evropskih velikih sil; rigidna zavezništva in izbruh prve svetovne vojne. 
 • Mednarodni odnosi med dvema svetovnima vojnama: Društvo narodov kot prvi poskus vzpostavitve sistema kolektivne varnosti; Briand-Kellog pakt; vzpostavitev Sovjetske zveze in posledična »ideologizacija« mednarodnih odnosov.
 • Mednarodni odnosi po drugi svetovni vojni: bipolarnost in hladna vojna; dekolonizacija; Organizacija združenih narodov (OZN) in vzpostavitev sistema kolektivne varnosti.
 • Mednarodni odnosi po letu 1989: nastajanje multipolarnosti; prevlada kapitalističnega družbenoekonomskega sistema; socialne napetosti in dvig religijsko motiviranih revolucionarnih gibanj (npr. islamizem).

Struktura mednarodne skupnosti:

 • Dejavniki (faktorji) (prostorski, demografski, znanstveno-tehnološki, ideološki).
 • Subjekti (države, mednarodne vladne in nevladne organizacije, narodi, manjšine, osvobodilna gibanja, Rimskokatoliška cerkev, transnacionalne družbe in drugi).
 • Procesi in odnosi (kooperativni in konfliktni; razvitost in nerazvitost).
 • Norme (mednarodno pravo).

Teorije mednarodnih odnosov:

 • Realizem.
 • Idealizem.
 • Angleška šola (pristop mednarodne družbe).
 • Strukturalizem /Teorija svetovnega sistema.
 • Novi pristopi k mednarodni teoriji.

Problemski sklopi:

 • Globalizacija in dominacija neoklasične (neoliberalne) družbenoekonomske paradigme.
 • Humanitarna intervencija (Odgovornost zaščititi).
 • Vloga civilizacij (kultura, religija).
 • Mednarodni odnosi v regijah (Evropa in Ruska federacija; Bližnji vzhod; Afrika; Azija in Pacifik).

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo