Izbrane teme iz ekonomije

70-014  Izbrane teme iz ekonomije

doktorski študijski program tretje stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Štefan Bojnec, izr. prof. dr. Žiga Čepar

  Vsebina

  • Analiza rasti podjetja

  • Sodobni razvoj ekonomike podjetij, panog in regij

  • Globalna konkurenca, mednarodna trgovina in cene

  • Trg dela

  • Teorija in analiza gospodarske rasti

  • Politična ekonomija

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo