Izzivi globalne ekonomije (2013)

05-043  Izzivi globalne ekonomije (2013)

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: viš. pred. mag. Matic Novak

  Vsebina

  • Trg dela
  • Poslovni cikli
  • Ekonomska politika
  • Javne finance
  • Razdelitev dohodka
  • Trajnostni gospodarski razvoj
  • Druge aktualne makroekonomske teme

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo