Izzivi globalne ekonomije

06-332  Izzivi globalne ekonomije

univerzitetni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Žiga Čepar

  Vsebina

Namen predmeta

Namen predmeta je študente usposobiti za poglobljeno razumevanje aktualnih socio-ekonomskih problemov, ki so prisotni na globalni ravni. Študenti bodo sposobni razumeti, kritično ovrednotiti ter povezati aktualne demografske fenomene in makroekonomske vsebine, ki jih na primer posredujejo mediji. Le s tovrstnim razumevanjem bodo lahko kot ekonomisti sprejemali prave odločitve.


Vsebina

  • Osnove demografije
  • Aktualni demografski izzivi za gospodarstvo
  • Poslovni cikli
  • Ekonomska politika
  • Javne finance
  • Razdelitev dohodka
  • Druge aktualne makroekonomske teme

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo