Izzivi informacijske družbe

60-136  Izzivi informacijske družbe

magistrski študijski program 2. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Viktorija Florjančič

  Vsebina

  • Informacijska družba
  • Informacijska tehnologija in management znanja
  • Povezovanje in sodelovanje
  • Internet in intelektualna lastnina
  • Informacijska družba, družba nadzora
  • Navidezni svetovi
  • Spletna kazniva dejanja in varnost

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo