Kadrovski management

06-021  Kadrovski management

univerzitetni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Klemen Širok, doc. dr. Ana Arzenšek

  Vsebina

  • Osnovni koncepti s področja kadrovskega managementa
  • Delovno mesto in analiza dela
  • Načrtovanje kadrov
  • Pridobivanje in izbor kadrov
  • Usposabljanje in razvoj kadrov
  • Spremljanje in razvijanje delovne uspešnosti
  • Nagrajevanje

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo