Kadrovski management

06-328  Kadrovski management

univerzitetni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Klemen Širok

  Vsebina

Namen predmeta

  • Spoznavanje in pridobitev temeljnih kompetenc s področjem kadrovskega managementa.

Vsebina

  • Osnovni koncepti s področja kadrovskega managementa.
  • Delovno mesto in analiza dela.
  • Načrtovanje kadrov.
  • Pridobivanje in izbor kadrov.
  • Usposabljanje in razvoj kadrov.
  • Spremljanje in razvijanje delovne uspešnosti.
  • Nagrajevanje.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo