Komuniciranje v poslovnem okolju

05-003  Komuniciranje v poslovnem okolju

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: viš. pred. mag. Suzana Sedmak

  Vsebina

  • Opredelitev pojma komuniciranje in poslovno komuniciranje
  • Medosebno komuniciranje
  • Neverbalno komuniciranje
  • Organizacijsko (interno) komuniciranje
  • Medorganizacijsko komuniciranje
  • Odnosi z javnostmi v poslovnem komuniciranju
  • Komunikacijske veščine za managerje
  • Pogajanja v poslovnem okolju

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo