Kontroling

05-027  Kontroling

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Franko Milost, izr. prof. dr. Mateja Jerman

  Vsebina

  • Pojem in vloga kontrolinga v organizaciji
  • Pristopi k računovodskemu predračunavanju in računovodskemu nadziranju
  • Povezanost med predračuni in obračuni
  • Pristopi k računovodskemu proučevanju/analiziranju
  • Zbiranje podatkov za potrebe računovodskih poročil

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo