Kvalitativna metodologija

64-004  Kvalitativna metodologija

magistrski študijski program 2. stopnje Inoviranje in podjetništvo

Nosilec: prof. dr. Anita Trnavčević

  Vsebina

  • Filozofija raziskovanja: pomen paradigm za konsistentnost raziskav
  • Študija primera, etnografska študija
  • Kredibilnost, posploševanje
  • Nenaključno vzorčenje
  • Značilne metode zbiranja podatkov
  • Metode analize podatkov

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo