Magistrska naloga (2013)

61-930  Magistrska naloga (2013)

magistrski študijski program 2. stopnje Management trajnostnega razvoja

  Vsebina

Magistrska naloga je pisni avtorski izdelek, s katerim študent dokazuje poglobljeno znanje na širših strokovnih področjih, kritično razumevanje teorij ter temeljnih oz. ožje specialističnih konceptov in principov, usposobljenost za iskanje novih virov znanja na določenem strokovnem in znanstvenem področju, za uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in v novih ali spremenjenih okoliščinah, originalnost in ustvarjalnost pri uporabi znanja, razumevanje prakse ob spreminjajočem se kompleksnem okolju, sposobnost obravnavanja določenega problema in sposobnost oblikovanja ustreznih rešitev, sposobnost za prevzemanje odgovornosti za vodenje zahtevnejših delovnih sistemov ter za razvijanje kritične refleksije ter socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega dela. Študent si mentorja izbere, ko ima opravljene vse študijske obveznosti 1. letnika.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo