Management dobrega počutja

06-336  Management dobrega počutja

univerzitetni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Klemen Kavčič

  Vsebina

Namen predmeta

  • Študente se usposobijo za samostojno snovanje programov  dobrega počutja za dvig ravni kakovosti življenja, zdravja in sposobnosti za uspešno delo managerjev in sodelavcev. Študentje bodo razumeli inovativne pristope v virtualnem okolju z digitalizacijo procesov in jih bodo sposobni uporabiti pri ustvarjanju programov dobrega počutja z zunanjimi organizacijami.

Vsebina

  • Razvoj in snovanje storitev dobrega počutja na podlagi podatkov z najsodobnejšo tehnologijo.
  • Prostor virtualne resničnosti in vpliv okolij na dobro počutje managementa in sodelavcev.
  • Osnovne teorije managementa dobrega počutja.
  • Unikatna okolja za kakovostne raziskave in razvoj storitev dobrega počutja.
  • Strategije dobrega počutja in odgovornost organizacije.


Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo