Management in ekonomika v športu (2018)

05-052  Management in ekonomika v športu (2018)

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Maja Meško, doc. dr. Patricia Blatnik

  Vsebina

Športna organizacija

 • Opredelitev športnih organizacij
 • Vrste športnih organizacij
 • Opredelitev nepridobitnih športnih organizacij
 • Trg športa in ekonomski učinki športa

Osnove managementa športa

 • Funkcije in vloge managementa v športu
 • Management športa
 • Manager v športu
 • Temeljne oblike managementa v športu

Strateški management v športu

 • Vizija, poslanstvo, strateški cilji športnih organizacij
 • Strateška analiza okolja in organizacije
 • Razvijanje strategij
 • Izvajanje strategije

Osnove ekonomike poslovanja v športnih organizacijah

 • Ekonomiko poslovanja športne organizacije
 • Povpraševanje po športnih storitvah
 • Ponudba v športu
 • Konkurenca

Finančni management v športnih organizacijah

 • Financiranje športne organizacije z navadnim lastniškim kapitalom in dolgoročnimi dolgovi
 • Tveganje, donosnost ter stroški kapitala v športnih organizacijah
 • Finančna analiza investicijskih odločitev v športu

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo