Management in organizacija

60-070  Management in organizacija

magistrski študijski program druge stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Mirko Markič

  Vsebina

  • Osnove managementa in organizacije
  • Inoviranje managementa
  • Podobe in razvoj organizacij
  • Sistemsko razmišljanje in management
  • Politika organizacije in interesi udeležencev
  • Filozofija in kultura (vrednote, etika in morala) v organizaciji
  • Urejanje zadev in odločanje
  • Uspešnost organizacije
  • Managerska orodja za obvladovanje sprememb v organizaciji

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo