Management inoviranja

61-055  Management inoviranja

magistrski študijski program druge stopnje Management trajnostnega razvoja

Nosilec: prof. dr. Borut Likar, prof. dr. Anita Trnavčević

  Vsebina

Pomen inoviranja v sodobni družbi

Faze invencijsko-inovacijskega procesa

 • identifikacija potreb in priložnosti
 • ustvarjalno mišljenja
 • vrednotenja idej
 • dokazovanje delovanja novosti
 • zaščita idej in intelektualna lastnina

Obvladovanje inoviranja v organizaciji

 • sistemski dejavniki inoviranja
 • obvladovanje inovacijskih in RR procesov
 • katalizatorji uspešnega dela
 • inovacijske kompetence

Znanje in izobraževanje

 • znanje v sodobni družbi, družba znanja
 • znanje kot javna ali zasebna dobrina
 • izobraževanje za znanje
 • modeli managementa znanja

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo