Management inoviranja in tehnologij

64-022  Management inoviranja in tehnologij

magistrski študijski program druge stopnje Inoviranje in podjetništvo

Nosilec: prof. dr. Borut Likar

  Vsebina

 • Strateški vidiki inoviranja
 • Obvladovanje učinkovite inovacijske dejavnosti v podjetju
 • Pomen intelektualne lastnine za inoviranje
 • Dejavniki uspešne realizacije inovativnih projektov ter obvladovanje odporov
 • Ustvarjanje pozitivne etične kulture v organizaciji
 • Upravljanje inoviranje glede na vrsto in velikost podjetja
 • Pomen in upravljanje inovacij v celotni verigi vrednosti
 • Strategije sodelovanja in odprto inoviranje
 • Lastnosti in metode raziskovalnega in razvojnega dela
 • Upravljanje RR v raziskovalnih organizacijah
 • Upravljanje RR v gospodarstvu
 • Lastnosti najbolj inovativnih slovenskih/svetovnih podjetij;

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo