Management nepridobitnih organizacij

05-304  Management nepridobitnih organizacij

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: pred. dr. Bojan Mevlja

  Vsebina

Namen predmeta

  • Seznaniti študente z osnovnimi znanji na področju managementa nepridobitnih organizacij in jih naučiti razlikovati med pridobitnimi in nepridobitnimi organizacijami ter o pomenu interesov in poslanstva v nepridobitni organizaciji.

Vsebina

  • Opredelitev nepridobitnih, neprofitnih organizacij
  • Od poslanstva do izvedbe v nepridobitni organizaciji
  • Management in obvladovanje v nepridobitnih organizacijah
  • Vrednote, kultura in etika v nepridobitnih organizacijah
  • Pridobivanje sredstev v nepridobitnih organizacijah
  • Primeri različnih vrst nepridobitnih organizacij in mednarodno okolje

 

 

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo