Management projektov

05-028  Management projektov

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: doc. dr. Dušan Gošnik, pred. dr. Bojan Mevlja

  Vsebina

  • Uvod v management projektov
  • Planiranje in priprava projekta
  • Izvedba in obvladovanje projekta
  • Zaključek projekta
  • Podporni procesi projekta
  • Aktualna tematika

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo