Management projektov

05-311  Management projektov

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: doc. dr. Dušan Gošnik, pred. dr. Bojan Mevlja

  Vsebina

Namen predmeta

  • Seznaniti študente z osnovnimi znanji, spretnostmi, orodji in tehnikami na področju managementa projektov in jim omogočiti, da samostojno pripravljajo elaborate projektov, obvladujejo procese in izpolnjujejo zahteve projekta.

Vsebina

  • Uvod v management projektov.
  • Planiranje in priprava projekta.
  • Izvedba in obvladovanje projekta.
  • Zaključek projekta.
  • Podporni procesi projekta.
  • Trendi na področju projektnega managementa.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo