Management ustvarjalnosti in inoviranja

06-312  Management ustvarjalnosti in inoviranja

univerzitetni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Borut Likar

  Vsebina

Namen predmeta

 • Namen je pridobitev kompetenc povezanih z razvojem inovativnih izdelkov, storitev in procesov. To zahteva kreativne pristope, ki jih bo predmet prikazal, tudi skozi prakso. Drugi del pa je namenjen predstavitvi in osvajanju konceptov in praktičnih pristop obvladovanja inovacijskih procesov.


Vsebina

 • Osnovni pojmi, povezani z ustvarjalnostjo v inovativni družbi.
 • Metode identifikacije inovacijskih priložnosti.
 • Ustvarjalno razmišljanje in reševanje izzivov.
 • Ocena izvedljivost in tržni potencial novosti.
 • Sodobni pristopi razvoja inovativnih proizvodov.
 • Tehnologija kot pospeševalec razvoja.
 • Obvladovanje scenarijev prihodnosti.
 • Praktični vidiki varovanje know-howa in intelektualne lastnine.
 • Ustvarjalni procesi in motiviranje zaposlenih.
 • Osnove inovacijskih in RR strategij v organizaciji.

 

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo