Marketing

05-302  Marketing

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: doc. dr. Danjel Bratina, izr. prof. dr. Dragan Kesič

  Vsebina

Namen predmeta

  • Usposobiti študente za uporabo marketinga kot poslovnega koncept ter dejavnosti v organizaciji.

Vsebina

  • Opredelitev marketinga v 21. stoletju.
  • Ustvarjanje zadovoljstva odjemalcev (potreba, želja, zahteva).
  • Analiza marketinških priložnosti (segmentiranje, izbiranje tržnih segmentov, pozicioniranje).
  • Razvijanje marketinških strategij (strategije, marketinški proces).
  • Oblikovanje tržne ponudbe (marketinški splet).
  • Management in izvajanje marketinških programov.

 

 

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo