Marketinško komuniciranje

60-075  Marketinško komuniciranje

magistrski študijski program 2. stopnje Management

Nosilec: doc. dr. Armand Faganel

  Vsebina

  • Spreminjajoča narava marketinškega komuniciranja: Komunikacijski splet; Splet komunikacijskega spleta; Integrirani komunikacijski splet: prednosti, ovire, zlata pravila; Intenzivno marketinško komuniciranje; Komunikacijska teorija in modeli; Marketinško komunikacijska industrija; Etika, odgovornost in nadzor
  • Razumevanje delovanja marketinškega komuniciranja: Odjemalčevo procesiranje informacij; Odjemalčevo sprejemanje odločitev; Delovanje marketinškega komuniciranja; Udeleženci, dobavna veriga in medorganizacijska razmerja; Marketing, razmerja ter komuniciranje; Vpliv tehnologije na marketinško komuniciranje
  • Strategije in načrtovanje: Integrirano marketinško komuniciranje; Strategije in načrtovanje; Cilji in pozicioniranje; Blagovna znamka in vloga marketinškega komuniciranja; Korporacijska identiteta in ugled; Finančni viri; Ocenjevanje marketinškega komuniciranja
  • Marketinško komunikacijski splet: Orodja in uporaba; Oglaševanje in strategija; Oglaševalska sporočila in kreativni pristop; tradicionalni mediji; Interaktivni mediji; Načrtovanje medijev; Pospeševanje prodaje: temelji in pristopi, metode in tehnike; Odnosi z javnostmi; Sponzoriranje; Neposredni marketing; Osebna prodaja; Razstave, pozicioniranje izdelkov; terenski marketing, pakiranje
  • Posebne oblike marketinškega komuniciranja: Mednarodno marketinško komuniciranje; Medorganizacijsko marketinško komuniciranje; Interno marketinško komuniciranje
  • Izdelava marketinško komunikacijskega načrta: SOSTAC model načrtovanja: Analiza situacije; Cilji; Strategija; Taktika; Izvedba; Nadzor
  • Izdelava oglaševalske revije: Določitev koncepta in vsebine; Analiza oglaševanja in promocije

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo