Matematika za management

05-004  Matematika za management

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: pred. Matevž Malej

  Vsebina

 • Množice, operacije med njimi in številske množice
 • Računski zakoni v realnih številih
 • Elementarne in nekatere pomembnejše funkcije ekonomske teoriji, njihove lastnosti in grafi (linearne in kvadratne funkcije, polinomi, racionalne funkcije, eksponentne in logaritemske funkcije)
 • Odvod funkcije in njegova uporaba
 • Razmerja in sklepni račun
 • Zaporedja: osnovne lastnosti ter aritmetično in geometrijsko zaporedje
 • Vrste, geometrijska vrsta
 • Matrike, operacije med njimi in reševanje matričnih enačb
 • Osnovni pojmi poslovne matematike
 • Navadni obrestni račun
 • Obrestno obrestni račun
 • Zgledi iz poslovne matematike (vloge, rente, krediti, …)

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo