Matematika za management

05-303  Matematika za management

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: pred. Matevž Malej

  Vsebina

Namen predmeta

 • Cilj predmeta je študente seznaniti z osnovnimi matematičnimi analitičnimi metodami ter jih usposobiti za samostojno opravljanje osnovnih matematičnih analiz na področju managementa.

Vsebina

 • Matematika v managementu - zakaj?
 • Množice, operacije med njimi in številske množice, računski zakoni v realnih številih.
  Elementarne in nekatere pomembnejše funkcije v ekonomske teoriji, njihove lastnosti in grafi (linearne in kvadratne funkcije, polinomi, racionalne funkcije, , eksponentne in logaritemske funkcije).
 • Odvod funkcije in njegova uporaba.
 • Razmerja in sklepni račun.
 • Zaporedja: osnovne lastnosti ter aritmetično in geometrijsko zaporedje.
 • Vrste, geometrijska vrsta.
 • Matrike, operacije med njimi in reševanje matričnih enačb, uporaba matrik v ekonomiji.
 • Osnovni pojmi poslovne matematike.
 • Navadni obrestni račun.
 • Obrestno obrestni račun.
 • Zgledi iz poslovne matematike (vloge, rente, krediti, …).

 

 

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo