Medkulturno poslovno komuniciranje

05-339  Medkulturno poslovno komuniciranje

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: viš. pred. mag. Suzana Sedmak, doc. dr. Primož Šterbenc

  Vsebina

Namen predmeta

  • Študenti razumejo prepletenost kulture in komuniciranja ter pomen poznavanja medkulturnih razlik v poslovanju, v kontekstu mednarodne politične, ekonomske in pravne strukture. Pridobivajo znanje in razvijajo veščine, ki jim omogočijo uspešno komuniciranje v globaliziranem medkulturnem poslovnem kontekstu.

Vsebina

  • Kultura in komuniciranje
  • Globalizacija (definicija, pojavne oblike in značilnosti) in poslovanje
  • Komuniciranje v globaliziranem, medkulturnem poslovnem okolju, tudi ob upoštevanju delitve sveta na razviti in nerazviti del in obstoječe mednarodne institucionalne strukture
  • Identificiranje in razumevanje medkulturnih razlik, tudi v kontekstu obstoječe globalne prevlade neoliberalnega družbenoekonomskega modela
  • Ovire v medkulturnem poslovnem komuniciranju
  • Premagovanje ovir v medkulturnem poslovnem komuniciranju
  • Komuniciranje v večkulturnem timu
  • Veščine prepričevanja v medkulturnem kontekstu
  • Medkulturni konflikti in njihovo reševanje v medkulturnem poslovnem okolju, ob upoštevanju mednarodnega tekmovanja za vpliv med Združenimi državami Amerike, Rusijo in LR Kitajsko ter geopolitičnega in geoekonomskega razvoja

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo