Mednarodna ekonomija (2018)

65-026  Mednarodna ekonomija (2018)

magistrski študijski program druge stopnje Ekonomija in finance

Nosilec: prof. dr. Štefan Bojnec

  Vsebina

  • Rikardijanska teorija mednarodne menjave: teorija primerjalnih prednosti.
  • Neoklasična teorija mednarodne menjave: Heckscher-Ohlin-Samuelsonov (HOS) model.
  • Moderne teorije mednarodne menjave: vloga ekonomij obsega in nepopolne konkurence.
  • Analiza mednarodne menjave in instrumenti zaščitne politike.
  • Globalizacija gospodarstev.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo