Mednarodni odnosi

62-004  Mednarodni odnosi

magistrski študijski program druge stopnje Politologija

Nosilec: doc. dr. Primož Šterbenc, doc. dr. Milan Brglez

  Vsebina

Mediji nam tako rekoč nenehno posredujejo dramatične novice o dogajanju v mednarodnih odnosih. V Ukrajini je bil odstavljen predsednik, Rusija si je priključila polotok Krim, začela se je ukrajinska državljanska vojna, zahodne države pa so uvedle ostre sankcije proti Rusiji. Že več kot desetletje se svet sprašuje, ali Iran želi pridobiti jedrsko orožje. Izrael se je v zadnjih sedmih letih trikrat spopadel s palestinskim gibanjem Hamas, pri tem pa je vsakič uničujoče bombardiral Gazo; države se odločajo, ali naj diplomatsko priznajo Palestino. V Siriji že nekaj let poteka destruktivna državljanska vojna, v Iraku in Siriji pa je »Islamska država« razglasila kalifat. Svetovna cena nafte v zadnjega pol leta nenehno pada, Savdska Arabija in ameriški proizvajalci nafte pa tekmujejo, kdo bo prej popustil glede črpanja. V Evraziji poteka zapletena tekma za vpliv med ZDA, Kitajsko, Rusijo in Indijo, ki občasno povzroča večje napetosti.
Posameznika, tudi izobraženega, lahko množina in intenzivnost dogodkov upravičeno naredita zmedenega in celo prestrašenega, saj se občasno govori celo o možnosti izbruha tretje svetovne vojne. Namen predmeta »Mednarodni odnosi« je slušatelje opremiti z znanjem za zelo solidno razumevanje mednarodnih dogajanj. Novice, ki sedaj v njih nekontrolirano »bruhajo« iz medijev, bodo sposobni »zložiti« v različne »predale«, saj bodo spoznali veliko štiridelno »omaro« strukture mednarodnih odnosov (subjekti, faktorji, odnosi, norme). Na podlagi poznavanja zgodovine mednarodnih odnosov in delovanja faktorjev bodo na primer razumeli, zakaj danes padec cene nafte tako močno prizadene nekatere države in zakaj je dogajanje v zvezi z Ukrajino tako brezkompromisno. Na podlagi poznavanja norm bodo na primer razumeli, ali s priznanji Palestine dejansko nastaja palestinska država in ali ima Izrael pravico blokirati in bombardirati Gazo. Na podlagi realistične in strukturalistične teorije mednarodnih odnosov bodo na primer razumeli iransko jedrsko problematiko. Skozi problemski sklop Bližnjega vzhoda bodo na primer razumeli »Islamsko državo« in vojno v Siriji.

Zgodovina (razvoj) mednarodnih odnosov

 • Od rudimentarnih mednarodnih odnosov do prvega mednarodnega sistema (Mezopotamija, Egipt, indijska in kitajska mednarodna skupnost, grška mednarodna skupnost kot prvi mednarodni sistem)
 • Oblikovanje močne države, evropska kolonialna ekspanzija, preboj kapitalističnega načina proizvodnje ter nastajanje univerzalne (globalne) in hierarhično strukturirane mednarodne skupnosti
 • Westfalski kongres: določitev teritorialnih meja evropskih držav in dinamično pojmovanje ravnotežja moči
 • Francoska revolucija in vdor ideološkega elementa v mednarodne odnose
 • Sveta aliansa
 • Koncert evropskih velikih sil - rigidna zavezništva in izbruh prve svetovne vojne
 • Mednarodni odnosi med dvema svetovnima vojnama
 • Društvo narodov kot prvi poskus vzpostavitve sistema kolektivne varnosti
 • Briand-Kellog pakt
 • Vzpostavitev Sovjetske zveze in posledična »ideologizacija« mednarodnih odnosov
 • Mednarodni odnosi po drugi svetovni vojni: bipolarnost in hladna vojna
 • Dekolonizacija
 • Organizacija združenih narodov (OZN) in vzpostavitev sistema kolektivne varnosti
 • Mednarodni odnosi po letu 1989: nastajanje multipolarnosti, prevlada kapitalističnega družbenoekonomskega sistema, socialne napetosti in dvig religijsko motiviranih revolucionarnih gibanj (npr. islamizem)

Struktura mednarodne skupnosti

 • Dejavniki (faktorji) - prostorski, demografski, znanstveno-tehnološki, ideološki
 • Subjekti: države, mednarodne vladne in nevladne organizacije, narodi, manjšine, osvobodilna gibanja, Rimskokatoliška cerkev, transnacionalne družbe in drugi
 • Procesi in odnosi: kooperativni in konfliktni, razvitost in nerazvitost
 • Norme, mednarodno pravo

Teorije mednarodnih odnosov

 • Realizem
 • Idealizem
 • Angleška šola (pristop mednarodne družbe)
 • Strukturalizem / Teorija svetovnega sistema
 • Novi pristopi k mednarodni teoriji

Problemski sklopi

 • Globalizacija in dominacija neoklasične (neoliberalne) družbenoekonomske paradigme
 • Humanitarna intervencija - odgovornost zaščititi
 • Vloga civilizacij (kultura, religija)
 • Mednarodni odnosi v regijah: Evropa in Ruska federacija, Bližnji vzhod, Afrika, Azija in Pacifik

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo